Huurvoorwaarden voor huurders

Voor het reserveren, huren, bewonen en betalen van de vakantie woning op Ressort Battenoord, Laantje van Battenoord 15 , 3244 LS Battenoord (Nieuwe Tonge) , hierna te noemen ‘verhuurder’, gelden de volgende regels: 

Reserveringen

Reserveren van de vakantiewoning kan door middel van telefoon of e-mail.
De vakantiewoning  wordt alleen verhuurd aan personen van 21 jaar en ouder. Huurder krijgt zo spoedig mogelijk na aanvraag een  bevestiging + reserveringsformulier toegezonden samen met de factuur. De reservering is pas definitief na ontvangst van een volledig ingevuld reserveringsformulier en de aanbetaling.
 

 

Betaling

Het eerste termijn ter hoogte van 20 % van de totale "kale " huursom, s.vp. binnen 7 dagen storten op rekeningnummer

  

     NL93 INGB 000 2192971  t.n.v P. Wolfert,  Korteweegje 47B, 3247 BH Dirksland

 

Na ontvangst van de betaling en het ingevulde reserveringsformulier is de boeking pas definitief

 

Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn.
Bij reserveringen binnen 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, dient het volledige bedrag in één keer betaald te worden.
Bij een niet tijdige betaling van het tweede termijn of onvolledige betaling van de aan U gefactureerde bedragen is verhuurder gerechtigd om d.m.v. een schrijven de overeenkomst te ontbinden Er is dan een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 20% van de "kale "huursom.

 

Annulering

Bij annulering meer dan 28 dagen vóór aanvang van het verblijf is er NIETS verschuldigd en krijgt U de aanbetaling terug.

Bij annulering tussen 14 en 28 dagen vóór aanvang van het verblijf is er 20% van de  totale "kale" huursom verschuldigd.

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het verblijf is er 50% van de totale "kale" huursom verschuldigd
In verband met bovenstaande raden wij huurder aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
  

 

Borgstelling

Er wordt een borgsom van € 100.- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt binnen 14 dagen na het einde van de huur van de woning gerestitueerd, mits u geen schade heeft aangericht of de woning niet opgeruimd of bezemschoon heeft achtergelaten.
Wij vragen de huurder alsnog een onkostenvergoeding wanneer blijkt dat de huurder bepaalde schade of vermissingen heeft verzwegen.
 

  

Schade

De huurder en diegenen die hem of haar vergezellen zijn aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die ontstaat als gevolg van hun verblijf in de woning op Ressort Battenoord

Download
Voor indexatie
googlec18d5b33ac0e12d1.html
HTML-document 53 Bytes